Spel | Webb

Planeträddarna

Söderenergi

Klient

För ett hållbart samhälle. Söderenergi producerar fjärrvärme för cirka 300 000 personer, kontor och industrier i södra Storstockholm samt el motsvarande förbrukningen i 100 000 hushåll.

Uppdrag

Söderenergi ville att deras populära flashspel Planeträddarna ska fortsätta fungera på webben över lång tid men även fungera på en mobiltelefon eller surfplatta.

“Visste du att temperaturen på jorden skulle vara ca. -18 grader utan den naturliga växthuseffekten?”

Lösning

Vi kom överrens om att bygga om spelet i javascript och utnyttja create.js för att hantera tweens, animationer, ljud och grafik.

Resultat

Spela gärna spelet här! http://www.planetrescuers.com/spel/new/

Vill du veta mer?

[email protected]